thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Star Search:
Name: 
Search for: 
Sort by: 
   Name  Rating  Votes

 1

 Sanjayram  100%100% 100%  1
 2  Ajith  [vr][vr] 85%  1464

 3

 Vikram  85%85% 85%  1118
 4  Rajinikanth  [vr][vr] 85%  627

 5

 Surya  85%85% 85%  381
 6  Ilayaraja  [vr][vr] 85%  185

 7

 Narain  85%85% 85%  4
 8  Vijay  [vr][vr] 84%  1390

 9

 Sneha  84%84% 84%  738
 10  Jothika  [vr][vr] 84%  444

 11

 Kamalhassan  84%84% 84%  405
 12  Trisha  [vr][vr] 84%  368

 13

 A.R.Rahman  84%84% 84%  251
 14  Maniratnam  [vr][vr] 84%  95

 15

 Sivaji Ganesan  84%84% 84%  69
 16  Karthi Sivakumar  [vr][vr] 84%  56

 17

 Bahavana  84%84% 84%  51
 18  Prabhu  [vr][vr] 84%  46

 19

 Kaundamani  84%84% 84%  38
 20  Anushka  [vr][vr] 84%  31
Nextnext